Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

 1. Tư vấn thiết kế
 • Lập dự án, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.
 • Thiết kế:
  • Thiết kế quy hoạch xây dựng;
  • Thiết kế kiến trúc công trình;
  • Thiết kế kết  cấu: Công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với các công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Tư vấn và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
  • Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Thiết kế cấp – thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Thiết kế công trình cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật.
 • Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 • Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 1. Tư vấn giám sát
 • Giám sát kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng các loại công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực thi công và hoàn thiện.
 1. Khảo sát công trình
 • Khảo sát, kiểm định, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị.
 • Khảo sát, lập qui hoạch chi tiết và tổng thể khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật.
 • Khảo sát đo đạc địa hình, địa chất và môi trường các công trình xây dựng, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất lượng các công trình xây dựng.
 1. Thi công xây lắp
 • Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
 • Tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
 • Thi công xây dựng các công trình giao thông công cộng như: Cầu đường, Cầu cảng,...
 • Thi công trang trí nội ngoại thất công trình dân dụng và công nghiệp.
 1. Các ngành nghề khác
 • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho thuê nhà ở, văn phòng, dịch vụ nhà đất, đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa.
 • Sản xuất, gia công, buôn bán các sản phẩm công nghệ, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, vận tải đường bộ, hàng tiêu dùng.
 • Đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, tin học, vật liệu xây dựng, đào tạo ngoại ngữ, kế toán, nghiệp vụ ngoại thương, quản trị doanh nghiệp, tiếp thị, thư ký văn phòng.